Kościół św. Jakuba Apostoła

Sanktuarium św. Jakuba Apostoła

Święty Jakub Apostoł

Diecezja
Zielonogórsko-Gorzowska

 width=

Jakubów to niewielka wioska położona w pobliżu Głogowa na Dolnym Śląsku. Znajduje się w niej kościół, który od wieków był ośrodkiem kultu św. Jakuba Większego Apostoła. Kościół św. Jakuba Apostoła wzniesiono ok. 1376 roku. Jednak według lokalnej tradycji pierwszy kościół w tym miejscu miał zostać zbudowany jeszcze w wieku X z fundacji samego księcia Mieszka I. Byłaby to więc jedna z najwcześniejszych budowli sakralnych wzniesionych po przyjęciu Chrztu przez Polskę.
Jest to świątynia gotycka posiadająca jedną nawę, wymurowana z kamienia, z dachem krytym łupkiem. W 1506 roku od strony północnej powiększono ją o prezbiterium. Wnętrze kościoła, łącznie ze stropem, pokrywa bogata barokowa dekoracja malarska, przypisywana Johannowi Hoffmanowi. Na bogate wyposażenie kościoła składają się rokokowy ołtarz główny z obrazem św. Jakuba Starszego. Na wizerunku przedstawiono również dwie sceny z życia św. Jakuba: Przemienienie Chrystusa na górze Tabor oraz scena śmierci św. Jakuba. Pozostały wystrój to: gotyckie rzeźby z pocz. XVI wieku, renesansowa empora organowa i chrzcielnica oraz neogotycka ambona. W ściany i elewacje kościoła wmurowano renesansowe epitafia i płyty nagrobne. W obrębie murów cmentarnych znajduje się neogotycka ceglana wieża bramna z 2. poł. XIX wieku, została ona wzniesiona na miejscu dawnej wieży obronnej. W jej wnętrzu zawieszono dzwon datowany na 1506 roku. Na terenie przykościelnym znajduje się również barokowa murowana kaplica grobowa rodu Kreckwitz z 1752 roku. W elewacje kaplicy wmurowano renesansowe inskrypcyjne i figuralne płyty nagrobne z XVI–XVII wieku. Całość założenia otoczona jest kamiennym murem, w którym również umieszczono epitafia i płyty nagrobne.
W pobliżu kościoła w rezerwacie przyrody „Buczyna Jakubowska” znajduje się źródło z figurą św. Jakuba z 1704 roku, a wodzie z tutejszej „studni jakubowej” przypisuje się właściwości lecznicze.
W roku 2007 kościół Św. Jakuba podniesiono do godności Sanktuarium Pielgrzymkowego Św. Jakuba Starszego Apostoła. Warto zaznaczyć, że w tym miejscu powstała inicjatywa utworzenia szlaku pątniczego, który stał się Dolnośląską Drogą Św. Jakuba.